čtvrtek 28. května 2015

Pazvířata

Ukázky z připravovaného atlasu recentně se vyvinuvší fauny naší vlasti, se zvláštním přihlédnutím ke zvířeně suburbánní, synantropně ruderální a postindustriální. Tabule jsou vyvedeny kombinovanou grafickou technikou na ručním a filtračním papíře.


čtvrtek 22. ledna 2015

Pobytové znaky zvěře


Mývalovi severnímu (Procyon lotor) slouží za potravu mimo jiné naše velké druhy mlžů. Zanechává po sobě jednotlivé prázdné lastury s ukousanými konci. Na obrázku jsou pozůstatky mývalem zkonzumovaných velevrubů maliřských (Unio pictorum).


Ondatra pyžmová (Ondatra zibethica) rovněž konzumuje velké mlže, na rozdíl od mývala ale nechává schránky nepoškozené. Ondatra obvykle požírá potravu na jednom místě, takže často nacházíme při břehu rybníka i desítky nahromaděných schránek. Na obrázku jsou lastury velevruba nadmutého (Unio tumidus).Pozůstatky noční hostiny netopýra (podřád Microchiroptera). Netopýr odhazuje špatně stravitelné části kořisti, jako jsou křídla a nohy. Na místě často nacházíme i netopýří trus.


Dravci, sovy a někteří jiní masožraví ptáci vyvrhují nestravitelné zbytky kořisti v podobě takzvaných vývržků. Jedná se o směsku kostí, chlupů a peří, stlačenou do podoby zaobleného válečku.


Myšice (Apodemus) někdy po sobě zanechávají nahlodané pecky z třešní.


Vyklovaný vlašský ořech můžeme najít obvykle v rozsoše stromu, nebo ve větší puklině v kůře. Jde o stopu po činnosti strakapouda (Dendrocopos).

Brouci

 Zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata)

 Světluška větší (Lampyris noctiluca)

 Zobonoska lísková (Apoderus coryli)

Hrobařík slídivý (Nicrophorus investigator)

Krasec měďák (Chalcophora mariana)

Myšice a plch

 Myšice lesní (Apodemus flavicolis)


Plch zahradní (Eliomys quercinus)

pátek 3. října 2014

Nerealizované pivní etikety

Nerealizované návrhy pivních etiket pro 1. selský pivovárek v Kroměříži.
středa 24. září 2014

Nulové navýšení

Český rozhlas uvedl moji minutovku Nulové navýšení. Zcela spokojený s ní nejsem (nevyšly tam některé zvuky), ale i tak jsou ohlasy příznivé. Hru, či spíše hříčku, si můžete poslechnout zde.

pondělí 25. srpna 2014

„Ptačí svět v okolí Plané nad Lužnicí“ - několik ukázek ilustrací pro plánovanou naučnou stezku

drozd zpěvný (Turdus philomelos)

hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

konipas bílý (Motacilla alba)

 kos černý (Turdus merula)

 slavík modráček (Luscinia svecica)

sýček obecný (Athene noctua)